Rummets rymder – Georges Perec

Författare: Gerges Perec

Översättare: Fredrik Rönnbäck

Förlag: Modernista

Utgiven: 2013

Min roll: Redaktör